Đào tạo chuyên môn về marketing online cho nhân viên

10 Tháng Tư, 2023
Đào tạo chuyên môn về marketing online cho nhân viên
8.0 trên 10 được 8 bình chọn

Đào tạo chuyên môn về marketing online cho nhân viên

Đào tạo chuyên môn về tiếp thị trực tuyến là một trong những công việc quan trọng để đảm bảo nhân viên có đủ kiến ​​thức và kỹ năng để thực hiện các chiến lược tiếp thị hiệu quả trên nền tảng trực tuyến. Để thực hiện công việc này, các bước cần được thực hiện như sau:

 • Xác định nhu cầu đào tạo: Trước khi bắt đầu đào tạo, công ty cần xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên, tập trung vào các kỹ năng và kiến ​​thức cụ thể về tiếp thị trực tuyến mà nhân viên cần nắm bắt.
 • Lựa chọn các từ khóa học phù hợp: Sau khi xác định lại nhu cầu đào tạo, công ty cần lựa chọn các từ khóa học phù hợp để đào tạo nhân viên. Các khóa học này có thể được cung cấp bởi các tổ chức đào tạo uy tín, hoặc có thể được thiết kế và phát triển bởi chính công ty. Trong quá trình lựa chọn khóa học, công ty cần đảm bảo rằng các khóa học được chọn cần phù hợp với nhu cầu đào tạo của nhân viên và phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty. Các từ khóa học này có thể bao gồm các chủ đề như SEO, quảng cáo trên mạng xã hội, tiếp thị qua email, nội dung và kế hoạch tiếp thị trực tuyến.
 • Tổ chức buổi đào tạo: Sau khi chọn được các khóa học phù hợp, công ty cần tổ chức buổi đào tạo cho nhân viên. Quá trình đào tạo này có thể được tổ chức trong công ty hoặc được tổ chức tại các trung tâm đào tạo. Công ty cần chắc chắn rằng buổi sáng đào tạo được tổ chức một cách chuyên nghiệp, đầy đủ và hiệu quả, và các nhân viên được hỗ trợ đầy đủ để tham gia đào tạo buổi chiều.
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo: Sau khi hoàn thành các khóa học, công ty cần đánh giá hiệu quả đào tạo bằng cách đánh giá hiệu quả kiến ​​thức và kỹ năng của nhân viên được cải thiện và áp dụng được trong công việc của họ. Công ty có thể sử dụng các phương pháp đánh giá như bài kiểm tra, đánh giá trực tiếp hoặc đánh giá 360 độ để đánh giá hiệu quả đào tạo. Bài kiểm tra có thể giúp công cụ đánh giá được định mức độ bám trụ của nhân viên đối với kiến ​​thức được học, đánh giá trực tiếp giúp đánh giá có khả năng áp dụng kiến ​​thức vào công việc cụ thể, trong khi đánh giá 360 mức độ có thể giúp đánh giá được cả sự tiến bộ và sự thay đổi của nhân viên trong tất cả các khía cạnh công việc của họ. Sau đó, công ty có thể sử dụng kết quả đánh giá để cải thiện chất lượng đào tạo cải tiến trong tương lai hoặc xác định kế hoạch đào tạo cho nhân viên trong tương lai.

Xác định nhu cầu đào tạo

Để xác định nhu cầu đào tạo cho các nhân viên trong công ty, cần thực hiện các bước sau:

 • Phân tích công việc: Cần phân tích và hiểu rõ các công việc cần thực hiện trong công ty, các yêu cầu và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc đó.
 • Đánh giá kỹ năng hiện tại của nhân viên: Cần đánh giá kỹ năng và kiến ​​thức hiện tại của nhân viên để xác định những kỹ năng cần được cải thiện hay những kiến ​​thức mới cần được học để đáp ứng tốt công việc in company.
 • Xác định mục tiêu đào tạo: Cần xác định mục tiêu đào tạo, đặc biệt là những kỹ năng hay bất kỳ công thức nào cần được cải thiện cho các nhân viên. Mục tiêu đào tạo phải được xác định rõ ràng và cụ thể để nhân viên có thể hiểu được mục đích của công việc đào tạo và cải thiện kỹ năng của mình. Đồng thời, mục tiêu đào tạo cũng cần phải phù hợp với chiến lược phát triển của công ty và nhu cầu thị trường. Nếu mục tiêu đào tạo không phù hợp, sẽ rất khó để đảm bảo đạt được hiệu quả của đào tạo. Mục tiêu đào tạo cũng cần được xác định theo từng cấp bậc và vị trí công việc trong công ty, giúp nhân viên được đào tạo phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mình.

Lựa chọn các từ khóa học phù hợp

Để lựa chọn các từ khóa học phù hợp, công ty cần tham khảo các thông tin liên quan đến ngành nghề và các kỹ năng cần thiết trong công việc. Công ty có thể tìm kiếm trên các trang web chuyên về đào tạo, các nguồn tài liệu, tài liệu học tập trực tuyến hoặc các bài viết chuyên môn để tìm kiếm các từ khóa phù hợp.

Sau khi tìm kiếm được danh sách các từ khóa học tiềm năng, công ty cần tiến hành đánh giá và lựa chọn các từ khóa học phù hợp nhất. Các yếu tố cần xem xét bao gồm:

 • Mức độ phù hợp: Các khóa học được lựa chọn nên phù hợp với mục tiêu đào tạo đã xác định trước đó, đồng thời phù hợp với nhu cầu và khả năng của nhân viên.
 • Chất lượng khóa học: Công ty cần đánh giá chất lượng của khóa học, bao gồm đội ngũ giảng viên, phương pháp đào tạo và nội dung khóa học. Đối với đội ngũ giảng viên, công ty cần khẳng định rằng họ có kiến ​​thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đó. Phương pháp đào tạo cũng rất quan trọng, công ty cần lựa chọn các phương pháp đào tạo phù hợp với từng khóa học và chắc chắn rằng các phương pháp này được ứng dụng hiệu quả. Nội dung khóa học cũng cần được đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng nó cập nhật mới nhất với những xu hướng mới nhất và đáp ứng được nhu cầu của công ty. Nếu cần thiết, công ty có thể tư vấn cho các chuyên gia đào tạo để đảm bảo chất lượng của khóa học được đảm bảo. Sau khi đánh giá được chất lượng của từ khóa học, công ty có thể quyết định lựa chọn từ khóa học phù hợp nhất để đào tạo nhân viên.

Tổ chức buổi đào tạo

Để tổ chức một buổi đào tạo hiệu quả, công ty cần phải chuẩn bị các bước sau:

 • Xác định đối tượng tham gia đào tạo: Công ty cần phải xác định rõ đối tượng nhân viên nào cần tham gia khóa học và những kỹ năng, kiến ​​thức nào cần được cập nhật.
 • Chọn địa điểm và thời gian phù hợp: Công ty cần phải chọn địa điểm và thời gian phù hợp để đảm bảo tất cả nhân viên tham gia khóa học đều có thể tham gia.
 • Chọn giảng viên và nội dung khóa học phù hợp: Công ty cần lựa chọn giảng viên và nội dung khóa học phù hợp với mục tiêu đào tạo đã đặt ra, chắc bảo giảng viên có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và nội dung khóa học phải đáp ứng yêu cầu được đáp ứng, kỹ năng cần được cập nhật.
 • Chuẩn bị tài liệu và phương tiện hỗ trợ đào tạo: Công ty cần chuẩn bị tài liệu học tập và phương tiện hỗ trợ để đảm bảo cho quá trình đào tạo diễn ra phần mềm và hiệu quả. Tài liệu học tập nên được biên soạn một cách chi tiết, rõ ràng và dễ hiểu, đồng thời phù hợp với mục tiêu và nhu cầu đào tạo. Các phương tiện hỗ trợ đào tạo bao gồm máy tham chiếu, máy tính, bảng trắng và các tài liệu tham khảo khác. Các phương tiện này cần được kiểm tra trước để đảm bảo hoạt động tốt và tránh gây trở ngại cho quá trình đào tạo. Ngoài ra, công ty cũng cần chuẩn bị đầy đủ các vật dụng như bút, giấy để phục vụ cho việc ghi chép và thực thi trong quá trình đào tạo.

Đánh giá hiệu quả đào tạo

Để đánh giá hiệu quả đào tạo, công ty phải thực hiện các công việc sau:

 • Xác định tiêu chí đánh giá: Công ty cần xác định các tiêu chí đánh giá để đo lường hiệu quả đào tạo, ví dụ như sự tiến bộ của nhân viên trong công việc sau khi hoàn thành khóa học, sự tăng trưởng trong doanh số hoặc hiệu quả chi phí sau khi đào tạo.
 • Thực hiện đánh giá định kỳ: Để đảm bảo hiệu quả đào tạo, công ty cần thực hiện đánh giá định kỳ để đo lường sự tiến bộ của nhân viên trong công việc. Đánh giá có thể được thực hiện thông qua bài kiểm tra, đánh giá trực tiếp hoặc báo cáo của người quản lý.
 • Xác định giá trị đào tạo: Công ty cần xác định giá trị của khóa học để đảm bảo rằng chi phí đầu tư vào đào tạo là xứng đáng. Việc xác định giá trị đào tạo có thể dựa trên sự tiến bộ của nhân viên trong công việc hoặc sự tăng trưởng trong doanh số.
 • Phản hồi từ nhân viên: Công ty cần lắng nghe phản hồi từ nhân viên về khóa học để cải thiện quá trình đào tạo và đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhân viên.
 • Đánh giá tổng thể: Cuối cùng, công ty cần đánh giá tổng thể hiệu quả của quá trình đào tạo để cải thiện quá trình đào tạo và đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhân viên.

Những khó khăn khi đào tạo chuyên môn cho nhân viên

Đào tạo chuyên môn cho nhân viên là một công việc quan trọng trong việc nâng cao năng lực và kỹ năng của nhân viên, tuy nhiên cũng đồng nghĩa với công việc đối diện với nhiều khó khăn và nhiều thức. Dưới đây là một số khó khăn thường gặp khi đào tạo chuyên môn cho nhân viên:

 • Chi phí: Đào tạo chuyên môn yêu cầu nhà đầu tư lớn từ phía công ty, từ việc chi trả chi phí đào tạo, tài liệu học tập cho đến chi phí cho việc đưa người hướng dẫn và đào tạo nhân viên đến trực tiếp đào tạo cho nhân viên.
 • Thời gian: Đào tạo chuyên môn thường kéo dài một thời gian dài và yêu cầu cam kết và kiên trì từ nhân viên. Trong khi đó, công việc hàng ngày cũng đòi hỏi sự tập trung và vất vả. Việc đào tạo chuyên môn còn gặp phải một số khó khăn khác như việc tìm kiếm các nguồn tài trợ để đào tạo, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, đôi khi nhân viên không quan tâm hoặc không đủ đam mê với lĩnh vực đào tạo, dẫn đến việc họ không chịu tìm hiểu hoặc không hứng thú tham gia khóa học. Việc đào tạo chuyên môn còn yêu cầu sự linh hoạt và điều chỉnh định hướng đào tạo theo sự thay đổi của thị trường và công nghệ. Do đó, công ty cần đưa ra các giải pháp linh hoạt và sáng tạo để đối phó với những khó khăn trên và đảm bảo việc đào tạo chuyên môn được thực hiện hiệu quả và bền vững.

Thuê phòng marketing ngoài

Chi phí marketing online?

Dạy kinh doanh online
Quảng cáo Shopee (5 triệu/tháng)
Quảng cáo Lazada (5 triệu/tháng)
Quảng cáo Tiki (5 triệu/tháng)
Quảng cáo Sendo (5 triệu/tháng)
Quảng cáo TikTok (3 triệu/ tháng)
Quảng cáo Facebook (4 triệu/1 tháng)
Quảng cáo Instagram (4 triệu/1 tháng)
Quảng cáo Zalo (4 triệu/ 1 tháng)
Quảng cáo Adwords (2 triệu/tháng)
Quảng cáo Google Remarketing bám đuôi (5 triệu/tháng)
Quảng cáo Google Banner (5 triệu/ tháng)
Quảng cáo Youtube (3 triệu/tháng)
Quảng cáo Diễn Đàn (2,5 triệu/tháng)
Thiết kế web (2 triệu/web)
Thiết kế diễn đàn (3 triệu/Forum)
SEO webSEO từ khóa (4 triệu/2 tháng)
SEO Map bản đồ (4 triệu/cụm từ)
Quảng cáo Google Map
Tăng like Fanpage (1.5 triệu/1.000 likes)
Tăng chia sẻ Livestream
Tăng theo dõi Facebook cá nhân
SEO kênh Youtube (5 triệu/tháng/ tạo 26 videos clip/tăng 500 Subscribers)
Tăng theo dõi kênh Youtube (5 triệu/3.000 subscribers)
Tăng 4,000 giờ xem kênh Youtube (3 triệu)
Phần mềm bám đuôi khách hàng trên Google : 1 triệu
Phần mềm SEO web
Phần mềm copy bài
Hệ thống kinh doanh online
Email Marketing (2,5 triệu/100k mail)
Cho thuê nhân viên marketing (4,5 triệu/tháng)
Cho thuê nhân viên chạy quảng cáo (5 triệu/tháng)
+ Cho thuê nhân viên chốt đơn hàng (5-7 triệu/tháng/ca sáng hoặc ca tối)
Cho thuê nhân viên gọi điện cho khách (5 triệu/tháng/200KH – 8 triệu/tháng/400KH)
Tối ưu gian hàng ShopeeLazadaTikiSendo : 4 triệu/tk
+ Nhận thiết kế logo, banner đẹp giá rẻ
Dịch vụ chụp hình (6 triệu/ 8 tiếng)
Dịch vụ quay phim (6 triệu/ 8 tiếng)
Dịch vụ chỉnh sửa video clip
Dịch vụ chăm sóc fanpage
Dịch vụ viết bài chuẩn SEO
Cho thuê người mẫu, ca sĩ, diễn viên
Cho thuê phòng studio để chụp hình : 500k/4 tiếng (bao gồm thiết bị như : máy tính, máy in để in kịch bản, máy lạnh, ghế sofa + bàn và tường nền trắng), Nếu thuê 8 tiếng giá còn 800k.

 

icon-mess
icon-zalo
icon-tele