Những chỉ số cần quan tâm khi chạy quảng cáo Google Ads

20 Tháng Chín, 2022
Những chỉ số cần quan tâm khi chạy quảng cáo Google Ads
8.0 trên 10 được 3 bình chọn

Chỉ số hiệu suất quảng cáo Google Ads cơ bản

  1. Số nhấp chuột (click): Được tính khi có ai đó nhấp vào quảng cáo của các bạn, nó thể hiện rõ số lượng truy cập vào website của các bạn thông qua kênh AdWords.
  2. Lượt hiển thị (impression): Hiển thị sẽ được tính mỗi khi quảng cáo của các bạn được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm của Google (tôi đang nói về mạng tìm kiếm thôi).
  3. Tỷ lệ nhấp (CTR): Con số này tính bằng % thì và nó thể hiện tần suất người dùng search và thấy được quảng cáo của các bạn và kết thúc bằng việc bấm vào quảng cáo. Chỉ số này rất quan trọng, vì có thể lấy nó để đánh giá quảng cáo của các bạn đang hoạt động tốt hay không. Theo mình CTR đối với các ngành thông thường thì ctr sẽ rơi vào khoảng trên 10%. CTR cao là cho thấy rằng người dùng search và thấy quảng cáo của các bạn có giải quyết được nhu cầu tìm kiếm của họ, liên quan và hữu ích. Công thức: CTR = Click/Impression
  4. CPC tối đa: là số tiền cao nhất mà các bạn sẽ bị tính phí cho một nhấp chuột vào quảng cáo của các bạn. Nếu các nhập giá thầu CPC t.đa và thanh niên nào đó nhấp vào quảng cáo của các bạn, nhấp chuột đó sẽ không tính phí các bạn nhiều hơn số tiền giá thầu CPC tối đa mà các bạn đặt ra đâu. Nếu có, thì xem lại cài đặt.
  5. CPC trung bình: Giá mỗi nhấp chuột (CPC) trung bình là số tiền bạn trả cho quảng cáo chia cho số lần nhấp.
  6. % lượt hiển thị (vị trí đầu tiên): là tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị của bạn được hiển thị ở bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền (top 4).
  7. % lượt hiển thị (vị trí đầu tiên nhất): là tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị của bạn được hiển thị là quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền (top 1).

Cách lấy các chỉ số trên tài khoản Google Ads: Bạn sẽ có thể xem ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc từ khóa. Sau đấy nhấp vào “cột” ở vị trí như hình bên dưới. Một danh sách nhỏ sổ xuống, bạn chọn tiếp “sửa đổi cột”

Sau đó, cửa sổ tuỳ chọn sửa đổi cột cho các chiến dịch/ nhóm quảng cáo/ từ khoá hiện ra. Bạn tích chọn các chỉ số cần thiết, đặt tên và chọn lưu và áp dụng để hiển thị các chỉ số mong muốn.

Chỉ số hiệu suất hiển thị

Tỷ lệ hiển thị trên Mạng tìm kiếm

Là số lần hiển thị bạn đã nhận được trên Mạng tìm kiếm chia cho số lần hiển thị ước tính bạn đủ điều kiện để nhận.

Chi tiết: Tần suất quảng cáo được hiển thị tùy thuộc vào cài đặt nhắm mục tiêu, ngân sách, trạng thái phê duyệt, giá thầu và điểm chất lượng của quảng cáo.

Cách sử dụng: Chỉ số liệu này có thể giúp bạn xác định các cơ hội tiềm năng để nhận được nhiều lần hiển thị và lần nhấp hơn. Chỉ số này được cập nhật một lần mỗi ngày.

Chú ý: Tỷ lệ hiển thị càng cao càng tốt. Thang điểm là 100%. Nếu tỷ lệ hiển thì thấp thì sẽ có 2 nguyên nhân chính là do xếp hạng quảng cáo hoặc do ngân sách. Bạn sẽ xem thêm hai chỉ số bên dưới để tìm cách khắc phục nhé!

“Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng tìm kiếm (xếp hạng)”

Là phần trăm số lần hiển thị ước tính trên Mạng tìm kiếm mà quảng cáo của bạn không nhận được do Xếp hạng quảng cáo thấp.

Ý nghĩa: Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng tìm kiếm (xếp hạng) cao có nghĩa là có nhiều lần quảng cáo của bạn đủ điều kiện để hiển thị trên Mạng tìm kiếm nhưng lại không được hiển thị vì Xếp hạng quảng cáo quá thấp. Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng tìm kiếm (xếp hạng) được cập nhật một lần mỗi ngày.

Chú ý: Nếu bạn thấy Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng tìm kiếm (xếp hạng) cao, hãy thử tăng giá thầu hoặc cải thiện chất lượng quảng cáo và trải nghiệm trang đích của bạn. Nếu bạn hoàn toàn không nhìn thấy số, điều đó có thể là do bạn cạn ngân sách trong phạm vi ngày này.

Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng tìm kiếm (ngân sách)

Ước tính tần suất quảng cáo của bạn đã không hiển thị trên Mạng tìm kiếm do ngân sách thấp.

Điều này có nghĩa là: Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng tìm kiếm (ngân sách) là phần trăm số lần được ước tính rằng quảng cáo của bạn đủ điều kiện hiển thị trên Mạng tìm kiếm nhưng đã không hiển thị bởi vì ngân sách của bạn quá thấp. Ước tính này được cập nhật một lần mỗi ngày.

Chú ý: Nếu bạn muốn nắm bắt nhiều hiển thị hơn, hãy thử tăng ngân sách của mình. Chỉ số này chỉ xuất hiện ở cấp chiến dịch.

Chỉ số chuyển đổi

  1. Chuyển đổi: Xem số lần quảng cáo của bạn đã dẫn khách hàng đến một hành động bạn đã xác định là có giá trị, chẳng hạn như bán hàng hoặc khách hàng tiềm năng.
  2. Chi phí / chuyển đổi: Chi phí / ch.đổi cho bạn biết chi phí trung bình của mỗi chuyển đổi. Ý nghĩa: Chi phí/chuyển đổi là tổng chi phí chia cho số chuyển đổi của bạn. Chi phí bao gồm chi phí cho các lần tương tác có thể dẫn đến chuyển đổi và chuyển đổi chỉ bao gồm những hành động chuyển đổi bạn đã chọn bao gồm.
  3. Tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi cho bạn biết tần suất trung bình một lần tương tác dẫn đến chuyển đổi. Ý nghĩa: Tỷ lệ chuyển đổi là số chuyển đổi chia cho tổng số lần tương tác (chẳng hạn như lần nhấp đối với quảng cáo văn bản và lượt xem đối với quảng cáo video) có thể dẫn đến chuyển đổi Chỉ số này chỉ bao gồm các hành động chuyển đổi bạn đã chọn bao gồm trong “Chuyển đổi”.

Chú ý:

Cách xem các chỉ số chuyển đổi: Để xem các cột trên bạn có thể xem cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo hay cấp độ từ khóa (trong trường hợp này bạn phải cài đặt chuyển đổi trước)

Chỉ số trên Google Analytics

Thời gian trung bình của phiên

Bạn có thể sử dụng thời lượng phiên trung bình để đo lường chất lượng khách truy cập. Những số liệu này được nhập từ (các) tài khoản Google Analytics của bạn và chỉ được tính toán dựa trên các phiên bắt nguồn từ nhấp chuột AdWords.

Chú ý: Nếu bạn thấy thời gian trung bình của phiên thấp quá ( Dưới 10s) thì bạn nên kiểm tra lại về tốc độ tải trang, nội dung trang và xem nhấp chuột không hợp lệ xem như thế nào.

Tỷ lệ thoát

Tỷ lệ thoát là phần trăm số lượt truy cập trang đơn hoặc số lượt truy cập mà trong đó một người rời khỏi trang web của bạn ngay từ trang truy cập (trang đích). Những số này được nhập từ (các) tài khoản Google Analytics của bạn và chỉ được tính dựa trên số lượt truy cập bắt nguồn từ các nhấp chuột AdWords.

Số trang trên phiên

Số trang trung bình trên mỗi phiên để đo lường chất lượng khách truy cập. Những số liệu này được nhập từ (các) tài khoản Google Analytics của bạn và chỉ được tính toán dựa trên các phiên bắt nguồn từ nhấp chuột AdWords.

% phiên mới

% phiên mới là phần trăm số phiên lần đầu (từ những người chưa bao giờ truy cập vào trang web của bạn trước đó).

Chú ý: Cách xem các chỉ số Google Analytics trên tài khoản Adwords

Để xem được các chỉ số này thì điều kiện tiên quyết là bạn cần phải kết nối Google Analytics với Google Adwords.

Sau đó bạn truy cập vào tài khoản Adwords => Cột => Sửa đổi cột => Google Analytics và kéo các cột sang.

Dịch Vụ Marketing Online

Dạy kinh doanh online
Quảng cáo Shopee (5 triệu/tháng)
Quảng cáo Lazada (5 triệu/tháng)
Quảng cáo Tiki (5 triệu/tháng)
Quảng cáo Sendo (5 triệu/tháng)
Quảng cáo TikTok (3 triệu/ tháng)
Quảng cáo Facebook (4 triệu/1 tháng)
Quảng cáo Instagram (4 triệu/1 tháng)
Quảng cáo Zalo (4 triệu/ 1 tháng)
Quảng cáo Adwords (2 triệu/tháng)
Quảng cáo Google Remarketing bám đuôi (5 triệu/tháng)
Quảng cáo Google Banner (5 triệu/ tháng)
Quảng cáo Youtube (3 triệu/tháng)
Quảng cáo Diễn Đàn (2,5 triệu/tháng)
Thiết kế web (2 triệu/web)
Thiết kế diễn đàn (3 triệu/Forum)
SEO webSEO từ khóa (4 triệu/2 tháng)
SEO Map bản đồ (4 triệu/cụm từ)
Quảng cáo Google Map
Tăng like Fanpage (1.5 triệu/1.000 likes)
Tăng chia sẻ Livestream
Tăng theo dõi Facebook cá nhân
SEO kênh Youtube (5 triệu/tháng/ tạo 26 videos clip/tăng 500 Subscribers)
Tăng theo dõi kênh Youtube (5 triệu/3.000 subscribers)
Tăng 4,000 giờ xem kênh Youtube (3 triệu)
Phần mềm bám đuôi khách hàng trên Google : 1 triệu
Phần mềm SEO web
Phần mềm copy bài
Hệ thống kinh doanh online
Email Marketing (2,5 triệu/100k mail)
Cho thuê nhân viên marketing (4,5 triệu/tháng)
Cho thuê nhân viên chạy quảng cáo (5 triệu/tháng)
+ Cho thuê nhân viên chốt đơn hàng (5-7 triệu/tháng/ca sáng hoặc ca tối)
Cho thuê nhân viên gọi điện cho khách (5 triệu/tháng/200KH – 8 triệu/tháng/400KH)
Tối ưu gian hàng ShopeeLazadaTikiSendo : 4 triệu/tk
+ Nhận thiết kế logo, banner đẹp giá rẻ
Dịch vụ chụp hình (6 triệu/ 8 tiếng)
Dịch vụ quay phim (6 triệu/ 8 tiếng)
Dịch vụ chỉnh sửa video clip
Dịch vụ chăm sóc fanpage
Dịch vụ viết bài chuẩn SEO
Cho thuê người mẫu, ca sĩ, diễn viên
Cho thuê phòng studio để chụp hình : 500k/4 tiếng (bao gồm thiết bị như : máy tính, máy in để in kịch bản, máy lạnh, ghế sofa + bàn và tường nền trắng), Nếu thuê 8 tiếng giá còn 800k.

icon-mess
icon-zalo
icon-tele